Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στις 20.00

Αντιφασιστική Συνέλευση

Αντιφασιστική Συνέλευση Ηρακλείου

Δευτέρα 15/10 | 20:00 (αυστηρά) | κατάληψη Ευαγγελισμού

Θέματα:

1. Προτάσεις και σχεδιασμός αντιφασιστικής παρέμβασης σε γειτονιά της πόλης.

2. Οργάνωση και προγραμματισμός διαδικασίας αυτομόρφωσης της συνέλευσης.

Η συνέλευση είναι ανοιχτή και η συμμετοχή συντρόφων/ισσών απαραίτητη!

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/76785/