Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 στις 14.00

Καφενείο

Οκτώβρης στην κατάληψη Ντουγρού

πηγή : http://ntougrou.squat.gr/oktovris_2018/