Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στις 19.00

Εβδομαδιαίο μπαρ οικ. ενίσχυσης για πολ. κρατούμενους και διωκόμενους αγωνιστές

Ξεκινάει το εβδομαδιαίο Μπαρ Οικονομικής Ενίσχυσης για πολιτικούς κρατούμενους και διωκόμενους αγωνιστές Πέμπτη 18/10 από τις 7 το απόγευμα στην Κατάληψη GARE (Καλλιδρομίου 74 Εξάρχεια)

Ανοιχτή συνέλευση στις 5 μ.μ.

Η εκδικητικότητα του κράτους πάνω σε πολιτικούς και όχι μόνο κρατούμενους δεν είναι παρά πολιτική και στρατηγική που εφαρμόζεται εξίσου στον έξω κόσμο με συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς. Η φυλακή είναι τόπος όπου διαφαίνεται ο καπιταλιστικός σχεδιασμός και ο ταξικός χαρακτήρας των κοινωνικών σχέσεων, είναι ένα από τα μέσα επίθεσης κατά αυτών που αντιστέκονται και αγωνίζονται, ώστε να αποδυναμωθούν, άρα αποτελεί ένα ακόμα πεδίο μάχης. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται εξίσου εντός και εκτός κελιών, είναι συλλογικός και αδιαχώριστος από το ευρύτερο επαναστατικό κίνημα. Στηρίζουμε τους πολιτικούς κρατούμενους που με τη δράση τους και τη στάση τους αντιτίθονται στην καταστολή και εναντιώνονται σε αυτά από θέση αλληλεγγύης για την ελευθερία όλων, ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ.

Τρόπος επικοινωνίας : baroikexe@espiv.net

The Bar for the Support of Political Prisoners and Prosecuted Combatants starts again on Thursday 18/10 from 7p.m. At GARE Squat (Kallidromiou 74)

Open assemply at 5p.m.

The vindictiveness of the state over political -and not only- prisoners is nothing but policy and strategy that is applied on the same scale in the outside world with specific targets and aims. Prison is a place where the capitalistic planning and the class character of the social relations are depicted, enclosure is a means of attack against those who resist and struggle, so that they get weakened, therefore constitutes one more battlefield. So, the struggle goes on the same, behind bars or not, it is collective and indivisible from the wide revolt movement. We stand along with the political prisoners who through their activity and stance combat oppression and object to it from a position of solidarityfor the freedom of all, UNTIL THE DEMOLITION OF THE LAST PRISON.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/76880/