Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 στις 20.30

Το χρονικό μιας ναζιστικής δολοφονίας #2

πηγή : http://www.antinazizone.gr/2018/10/2.html