Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 στις 23.00

Άνοιγμα Χώρου Βιβλίου

κάθε Παρασκευή στις 23:00

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Οκτώβριος 17h