Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 στις 19.00

Η κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας πέρα από την αντιιμπεριαλιστική αφήγηση