Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στις 18.00

Συνάντηση ομάδας κακοτεχνικών

ομάδα κακοτεχνικών

Χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές (ζωγραφική, κολάζ, φωτογραφία, κατασκευές) και υλικά, συναντιόμαστε-αλληλεπιδρούμε-αλληλομορφωνόμαστε.

Πρώτη συνάντηση την Πέμπτη 25 Οκτώβρη και κάθε Πέμπτη 18.00-20.00.

Για δήλωση συμμετοχής και επικοινωνία:

topeirexama@riseup.nexet

πηγή : https://peiramak94.blogspot.com/2018/10/blog-…