Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 στις 17.00

Liberation Library / Η βιβλιοθήκη της Απελευθέρωσης

Το κράτος κυριαρχεί στην κοινωνική οργάνωση, ο καπιταλισμός ελέγχει την εργασία και την κατανάλωση, η πατριαρχία πειθαρχεί τα σώματα και η βιομηχανία ρημάζει την φύση και τα μη-ανθρώπινα ζώα. Έτσι, η ιστορία και τα νοήματα υπάρχουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπαράγουν και να επεκτείνουν αυτό το σύστημα. Εμείς, οι εκμεταλλευόμενοι/-ες και καταπιεσμένοι/-ες έχουμε το καθήκον να βρούμε, να συλλέξουμε και να μοιραστούμε τα πολιτικά εργαλεία και το ιστορικό υλικό που μπορεί να μας απελευθερώσει από αυτή την τυραννία. Έτσι, χτίσαμε μια βιβλιοθήκη με αναρχικό-αντιεξουσιαστικό περιεχόμενο και άλλα βιβλία που μας βοηθάνε να αποκτήσουμε επαναστατική συνείδηση.

Οι ολοκληρωτικοί νόμοι των κρατών απέναντι στους λαούς τους, η ανεργία και η εξαθλίωση που επιβάλεται από τα αφεντικά και οι αιματηροί διακρατικοί πόλεμοι έχουν δημιουργήσει πολυεθνικούς πληθυσμούς σε κάθε μέρος του πλανήτη αφού μεταναστεύουμε ελπίζοντας να βρουμε μια λύση στα προβλήματά μας. Ταυτόχρονα, η ανάγκη να γνωρίσουμε άλλα περιεχόμενα και να υπάρξουμε σε άλλα πλαίσια συμβάλλει σε αυτήν την μετακίνηση που φέρνει ανθρώπους από διαφορετικές καταγωγές μαζί. Γι' αυτό τον λόγο τα σύγχρονα εξεγερτικά-επαναστατικά κινήματα μπορούν να υπάρξουν μόνο ως πολύ-εθνοτικά αν θέλουν να είναι πραγματικά προιόντα της κοινωνικής βάσης και των ελεύθερων ανθρώπων. Εντός αυτού του πλαισίου και βασισμένοι/-ες στο γεγονός ότι οι απελευθερωτικές ιδέες δεν έχουν διαδοθεί αρκετά σε συγκεκριμένες γλώσσες, η βιβλιοθήκη μας είναι πολύγλωσση.

Η μικρή μας βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή χωρίς νομικούς και οικονομικούς όρους για όποιον και όποια θέλει να εξοικειωθεί me τους πιο πανω σκοπους.

Κάθε κυριακή στις 17:00, στην Παναιτωλίου 21.

*Κάλουμε συντρόφισσες και συντρόφους να προσφέρουν βιβλία που δεν χρειάζονται -με ανάλογο περιεχόμενο- στην βιβλιοθήκη μας.

THE STATE DOMINATES ON THE SOCIAL ORGANIZATION, PATRIARCHY DISCIPLINE THE BODIES AND THE INDUSTRY DEVOURS THE NATURE AND THE NON-HUMAN ANIMALS. SO, HISTORY AND MEANINGS EXIST IN THE WAY TO REPRODUCE AND EXPAND THIS SYSTEM. US, THE EXPLOITED AND OPPRESSED, WE HAVE THE DUTY TO FIND, COLLECT AND SHARE THE POLITICAL TOOLS AND THE HISTORICAL MATERIALS WHICH CAN LIBERATE US FROM THIS TYRANNY. FOR THIS REASON WE BUILT A LIBRARY WITH ANTI-AUTHORITARIAN, ANARCHIST CONTENTS AND OTHER BOOKS THAT CAN HELP US GAIN REVOLUTIONARY CONSCIOUSNESS.

THE TOTALITARIAN LAWS OF THE STATES AGAINST THEIR PEOPLE, THE UNEMPLOYMENT AND IMPOVERISHMENT WHICH ARE IMPOSED BY OUR BOSSES AND THE BLOODY INTER-STATE WARS HAVE CREATED MULTI-ETHNIC POPULATIONS IN EACH PLACE. WE IMMIGRATE HOPING TO FIND A SOLUTION TO OUR PROBLEMS OR TO EXPERIENCE OTHER CONTEXTS. THIS LOCOMOTION BRINGS PEOPLE OF DIFFERENT ORIGINS TOGETHER. THAT'S WHY THE MODERN INSURRECTIONARY - REVOLUTIONARY MOVEMENTS CAN ONLY BE MULTI-ETHNIC IF THEY WANT TO BE REAL PRODUCTS OF THE SOCIAL BASE AND THE FREE PEOPLE. WITHIN THIS FRAME AND BASE ON THE FACT THAT LIBERATION IDEAS AND HISTORY HAVE NOT BEENSPREAD ENOUGH ON SPECIFIC LANGUAGES, OUR LIBRARY IS MULTI-LINGUAL.

OUR LITTLE LIBRARY IS OPEN WITHOUT FINANCIAL AND LEGAL TERMS TO ANYONE WHO WANTS TO GET FAMILIAR WITH THESE PURPOSES.

every sunday IN PANETOLIOU 17:00-21:00

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/76513/