Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 στις 20.00

Βραδιά tango & ανοιχτό μάθημα

Πεμ. 08/11/2018 ώρα 20:00 Βραδιά TANGO & ανοιχτό μάθημα - "Πρωτοβουλία Ανήσυχων Ταγκέρων"

Πεμ. 08/11/2018 ώρα 20:00 Βραδιά TANGO & ανοιχτό μάθημα - "Πρωτοβουλία Ανήσυχων Ταγκέρων"

Ανοιχτό μάθημα και Βραδιά Τάνγκο από την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων (scroll down for english)

την Πέμπτη 1/11/2018 ωρα 20:00

Η Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη λειτουργία της ομάδας Τάνγκο.


20:00-21:30 Μάθημα Τάνγκο για όλα τα επίπεδα.

Σε αυτό το μάθημα θα εξερευνήσουμε βασικά δομικά στοιχεία του τάνγκο και θα αποδομήσουμε-δομήσουμε την αντίληψή μας πάνω σε αυτά. Αφορά όλους ασχέτως χορευτικού επιπέδου. Σε αυτό το μάθημα θα μπορέσετε να πάρετε μια γεύση του πώς δουλεύουμε. Το μόνο που χρειάζεστε είναι άνετα ρούχα και διάθεση να συνυπάρξετε με τους άλλους. Θα μιλήσουμε λίγο και για την παρέμβαση που επιδιώκουμε να κάνουμε στην κοινότητα του τάνγκο και όχι μόνο.

21:30-01:30 Βραδιά Τάνγκο ή αλλιώς Μιλόνγκα

Το τάνγκο είναι κοινωνικός χορός και οι Βραδιές Τάνγκο είναι που ολοκληρώνουν τη διαδικασία της εκμάθησης αυτού του χορού. Προτρέπουμε όλους να έρθουν στη Μιλόνγκα και να χορέψουν. Κάποιοι βασικοί κανόνες της τελετουργίας της Μιλόνγκας θα εξηγηθούν και θα επαναπροσδιορισθούν κατά την έναρξη της Μιλόνγκας.

Λίγα λόγια για την Πρωτοβουλία

Γεννήθηκε ως ανάγκη για παρέμβαση στην κοινότητα του Τάνγκο. Από ανθρώπους που το αγαπάνε πολύ και επιθυμούν το τάνγκο να γίνει αφορμή ώστε όλοι οι άνθρωποι να αγκαλιαστούν και να επικοινωνήσουν. Από ανθρώπους που δεν επιθυμούν να συμβιβασθούν με ένα Τάνγκο που κυριαρχεί η ματσίλα, ο σεξισμός , οι ταξικοί και καθε άλλου είδους διαχωρισμοί.

Η πρώτη δράση μας ήταν ένα διήμερο ευαισθητοποίησης όσον αφορά το Queer Tango. Ένα τάνγκο όπου οι ρόλοι δεν καθορίζονται από το φύλο σου. Ένα τάνγκο όπου ο Άντρας-Καβαλιέρος δεν είναι αυτός που αυταρχικά οδηγεί μια παθητική Γυναίκα - Ντάμα κ.ο.κ. Αυτό το διήμερο πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός.

Ύστερα από σχεδόν ένα χρόνο, το Δεκέμβριο του 2017, ξεκίνησαν τα μαθήματά μας στον Ελεύθερο Κοινωνικό χώρο Nosotros και δειλα δειλά ξεκίνησαν και οι Μιλόνγκες μας. Μετά το διάλειμμα του καλοκαιριού, όποτε και η Μιλόνγκα μας ταξίδεψε σε διάφορους δημόσιους χώrους του Κέντρου της ΑΘήνας σε μία προσπάθεια επανοικειοποίησής τους, επιστρέφουμε δυναμικά και επιθυμούμε να πληθύνουμε. Πλέον στον χώρο του Communitism , ενός πολύ ενδιαφέροντος εγχειρήματος επανοικειοποίησης εγκαταλελειμένων κτιρίων.

Βασικοί άξονες της δράσης μας είναι οι εξής :

1) Η εξερεύνηση μίας συλλογικής μεθόδου μάθησης του χορού αυτού, στην οποία, με την καθοδήγηση εμψυχωτή, γνωρίζουμε και ενεργοποιούμε τα σώματά μας, ενώ βοηθάμε το ένα το άλλο (ασχέτως επιπέδου) να κατανοήσουμε και να εμβαθύνουμε τις αντιλήψεις μας πάνω στις τεχνικές του χορού αυτού.

2) Η ένταξη κάποιων βασικών πολιτικών στοιχείων σε ένα χώρο που φαινομενικά είναι "απολιτίκ" αλλά στην πραγματικότητα έχει βαθιά ριζωμένα μέσα του τον Καπιταλισμό, την Πατριαρχία , το σεξισμό, την ομοφοβία και πολλά άλλα. Εμείς λοιπόν, μέσα από τα μαθήματά μας αλλά και μέσα από τα Τάνγκο Καφέ που οργανώνουμε στις Μιλόνγκες μας, μιλάμε για ένα Τάνγκο όπου συνυπάρχουν όλοι ισότιμα και ελέυθερα ανεξαρτήτος φύλου, σεξουαλικότητας, εθνικότητας, ή κοινωνικής τάξης. Οι ρόλοι Leader-Follower δεν έχουν φύλο. Ο/Η leader δεν εξουσιάζει τον/την Follower αλλά βρίσκουν μία ισορροπημένη επικοινωνία. Τα μαθήματα και οι Μιλόνγκες είναι προσβάσιμα σε όλα.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείτε τη σελίδα: https://www.facebook.com/RestlessTango/

Open lesson and Tango Night from the Initiative of Restless Tanguer@s>;

The Initiative of Restless Tagnuer@s goes on for the second year of its tango group. Free Self-organised Theater Embros , Riga Palamidou 2 Psirri,

on Thursday November 1st at 20:00

20:00-21:30 Tango Lesson for all dance levels

In this lesson we will explore basic components of Tango and we will deconstruct-construct our perception around those. It is for everyone, no matter the dancing level. In this lesson you will get a taste of how we work in our group. The only thing you need is comfortable clothes and the attitude to coexist with the other people. We will discuss a little bit about the intervention we try to make in the tango community and the society in general.

21:30-01:30 Tango night also known as Milonga

Tango is a social dance and Tango nights are essential for the procedure of learning tango. We invite veryone to come to the Milonga and dance. Some basic rules of the ritual of the Milonga will be explained and re-established in the beggining

A few words about the Initiative of Restless Tanguer@s<div< a=""> style="box-sizing: border-box;">

It was born as a need to intervene in the Community of Tango. From people who love this dance and wish that it becomes the cause for people to embrace each other and communicate. From people who don't want to compromise with a Tango dominated by machoism, sexism, class and any other kind of distinctions.

Our first action was a two days sensitization regarding the Queer Tango. A Tango where roles are not defined by your gender. A Tango where the man-Leader is not the one who peremptorily leads the passive Woman-Follower etc. That two days was held in January of 2017 in Free Self-Organised Theater Embros.

After almost a year, in december of 2017, our lessons in Free Social Space Nosotros started and after some time our regular Milonga began.

Coming back from the summer recess , when our milonga travelled to many different public spaces in the center of Athens in an effort to recapture public space, we wanna get more people together. Now at Communitism, an interesting project of recapturing old buildings.

The essentials of our action are the following:

1) The exploration of a collective learning method, where, guided by an animateur, we learn and activate our bodies, while we help each other (regardless of dancing level) to understand and deepen our perceptions on the techhniques of Tango.

2)The implementation of some basic political aspects in a place which is seemingly apolitic but in reality it is deeply-rooted in capitalism, patriarchy sexism, homophobia and many more. So through our lessons and the Tango Cafes, which are discussions we organise at our Milongas, we talk about a Tango where everybody can coexist equally and freely regardless of gender, nationality, or social class. The roles of Leader-Follower do not have a gender. The leader doesn't dominatε the follower but instead they find a balanced communication. The lessons and the Milongas are accesible to everyone.

πηγή : https://www.embros.gr/pem-01-11-2018-wra-20-0…