Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 στις 19.30

Bιβλιοπαρουσίαση/συζήτηση με τον συγγραφέα Φάτος Ρόσα

Ο Ελευθεριακός χώρος "Δημήτρης Μάτσαλης" ξεκινά μια σειρά βιβλιοπαρουσιάσεων συζητήσεων με πρώτο καλεσμένο τον συγγραφέα Φάτος Ρόσα.

πηγή : https://stekiargous.blogspot.com/
πηγή : email που λάβαμε στις 5 Νοέμβριος 21h