Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 στις 20.30

Antifa live vol24


"Λάμα στα στήθια της μητρόπολης" | Άψινθος, Άυλος, Ασύμφορος Όρος
Στα decks, στο set που θα ακολουθήσει, o dj gzas.

πηγή : http://www.antifalive.gr/2018/11/30-antifa-li…