Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 στις 19.00

Κάλεσμα Ομάδας Μαθημάτων Μικρόπολις

Η ΟμΜΙΚΡΟ καλεί όσους ενδιαφέρονται να πλαισιώσουν την ομάδα ελεύθερων μαθημάτων για τη νέα χρονιά.

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Νοέμβριος 15h