Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 στις 20.00

Συνάντηση της ομάδας ιστορίας

Φαβέλα: Τετάρτη στις 8, η καθιερωμένη συνάντηση της ομάδας ιστορίας με ένα θέμα συζήτησ

Τετάρτη στις 8, η καθιερωμένη συνάντηση της ομάδας ιστορίας με ένα θέμα συζήτησης από την πόλη μας!!

ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο

πηγή : https://el-gr.facebook.com/freesocialcenterfa…