Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 στις 20.30

Ανοιχτή Συνέλευση της Πρωτοβουλίας για την εκλογική απεργία

Η πρωτοβουλία για την εκλογική απεργία θα πραγματοποιήσει ανοιχτή συνέλευση για ενημέρωση των μέχρι τώρα πεπραγμένων καθώς και τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων, και καλούμε σε αυτήν άτομα και συλλογικότητες για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση

πηγή : email που λάβαμε στις 8 Νοέμβριος 18h