Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 στις 21.00

Εργαστήρι για ανάδειξη του προσφυγικού μέσω αναπαράστασης ιστοριών

ελάτε, όσοι και όσες ενδιαφέρεστε

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.

πηγή : https://www.facebook.com/1908581819428850/pho…