Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 στις 18.30

Άνοιγμα Βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη της κατάληψης στο Μπίνειο θα είναι ανοιχτή

κάθε Πέμπτη 18.30 - 20.30

και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που λαμβάνουν μέρος στην

Κατάληψη στο Μπίνειο

πηγή : http://mpineio.vrahokipos.net/activities/2018…