Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 στις 19.00

Εκδήλωση - συζήτηση για τον Ζακ/Zackie Oh (Θα ακολουθήσει Drag Show)

πηγή : email που λάβαμε στις 21 Νοέμβριος 13h