Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 στις 19.00

προβολή: "Beats, Bass & Bars: The story of Grime"

προβολή του ντοκιμανέρ

BEATS, BASS & BARS:

The story of Grime

+hip hop DJ set από sedatephobia