Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στις 19.00

Προβολή ταινίας "Eldorado: The struggle for Skouries"

afsk-page-001

πηγή : https://anatopia.wordpress.com/2018/11/25/συγ…