Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 στις 12.00

Καφενείο βιβλιοθήκη

Τη Παρασκευή 30/11 καφενείο - βιβλιοθήκη στις 12:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Νοέμβριος 15h