Σάββατο 6 Απριλίου 2019 στις 23.00

Live

Hell Division Bulldozing crustcore (Basque) - ΞΕΡΑ hc/punk (Thes/niki) - PARIAH hc/punk (Thes/niki) - Dishonor crust/d-beat(Thes/niki)