Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 στις 20.00

Καφενείο μετά την πορεία

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018 στις 8 μ.μ, θα ακολουθήσει καφενείο μετά την πορεία στον Α.Κοι.Χ.Ι

πηγή : https://akoixi.espivblogs.net/kafeneio-meta-t…