Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 στις 14.30

Έκθεση φωτογραφίας για τους Κοινωνικούς Αγώνες στην Κολομβία

Θεματική Ενότητα: Κοινωνικοί Αγώνες στη Λατινική Αμερική (Κολομβία)

Στο χώρο της Ευτοπικής Βιβλιοθήκης για το μήνα Δεκέμβρη τις Τετάρτες (που θα λειτουργεί) από 5 - 8μμ αλλά και τα Σάββατα 1, 8 και 15 του μήνα και ώρες 2:30 - 5:30μμ, θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας για τους Κοινωνικούς Αγώνες στην Κολομβία, καθώς και έκθεση ελληνόφωνου κινηματικού εντύπου σχετικά με την Αλληλεγγύη στους Κοινωνικούς Αγώνες στη Λατινική Αμερική.

Ευτοπική Βιβλιοθήκη, Δεκέμβρης 2018

πηγή : https://eutopiclibrary.espivblogs.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 29 Νοέμβριος 21h