Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στις 19.00

παρουσίαση: "Η δύναμη των γυναικών και η κοινωνική ανατροπή" από τη mιγaδa

Βιβλιοπαρουσίαση / συζήτηση "Η δύναμη των γυναικών & η κοινωνική ανατροπή" από την mιγaδa - ομάδα γυναικών ενάντια στις νέες πειθαρχήσεις ++ καφενείο μετά την εκδήλωση

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Δεκέμβριος 22h