τι; : εκδήλωση θεματική : από : Κοντροσόλ

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στις 19.00

παρουσίαση: "Η δύναμη των γυναικών και η κοινωνική ανατροπή" από τη mιγaδa