Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 στις 20.00

Προβολή της ταινίας "We want roses too"

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Δεκέμβριος 22h