Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 στις 17.00

Άνοιγμα Χώρου Βιβλίου

κάθε Πέμπτη 17:00 - 18:30

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Οκτώβριος 17h