τι; : βιβλίο θεματική : από :

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στις 23.00

Άνοιγμα Χώρου Βιβλίου

κάθε Παρασκευή στις 23:00

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Οκτώβριος 17h