Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00

Αντιφασιστική συγκέντρωση

…στο παράρτημα από την Αντιφασιστική Συνεννόηση 65.

πηγή : https://anatopia.wordpress.com/2018/12/06/αντ…