Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στις 17.00

Μαραθώνιος DIY Cinema

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη αντίθεσή μας στον κυρίαρχο-εμπορευματικό χαρακτήρα της ψυχαγωγίας αλλά και ολόκληρου του φάσματος της καθημερινότητας στο σήμερα. Αποσκοπούμε με εκδηλώσεις σαν κι αυτή, να γεννήσουμε έναν προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας το υπάρχον σύστημα του κέρδους (εν προκειμένω, στο κομμάτι της ψυχαγωγίας) και κυρίως, να προτείνουμε έμπρακτα την αυτοοργάνωση των εγχειρημάτων σε οποιαδήποτε έκφανση της κοινωνικής ζωής με όρους οριζοντιότητας, ισότητας και αλληλεγγύης.

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Δεκέμβριος 01h