Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στις 14.00

Καφενείο-βιβλιοθήκη

Τη Τρίτη 18/12 καφενείο - βιβλιοθήκη στις 14:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας ..Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους.

πηγή : https://el-gr.facebook.com/pages/category/Com…