Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 στις 19.00

Το 1992 είναι πια μακρυά. Το μακεδονικό ζήτημα στη σύγχρονη συγκυρία