Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019 στις 22.00

D.I.Y Punk Live

Το Σάββατο 5 Γενάρη 2019 στις 22:00 D.I.Y Punk Live Οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Δεκέμβριος 13h


Το Σάββατο 5 Γενάρη 2019 στις 22:00 D.I.Y Punk συναυλία Οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα συντρόφου στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους.

πηγή : email που λάβαμε στις 29 Δεκέμβριος 09h