Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 στις 18.00

Διαχειριστική συνέλευση

Τη Κυριακή 13/1 στις 18:00 διαχειριστική συνέλευση.Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους.

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Ιανουάριος 10h