Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στις 21.00

Punk Wednesdays

Τελευταία Τετάρτη του Ιανουαρίου και τα πανκ μπαρ μας αφήνουν με street/oi ακούσματα. Στις 30/1 από τις 21:00 κατεβείτε στην Υπόγα για τις καθιερωμένες πλέον Τετάρτες μας!!

poster credit:Putrefurnaced Guerilla Graphics