Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 στις 20.00

Βιβλιοπαρουσίαση "Μικρή πραγματεία για τον ερωτικό χρόνο"

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Ιανουάριος 13h