Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στις 20.30

Προβολή Δευτέρας <Στους Διαδρόμους / In the Aisles>

Ξεκινάμε την νέα χρονιά Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στις 8.30 στο στέκι της Λαικής Συνέλευσης Γκύζη Πολυγώνου Σούτσου 62 με μία Γερμανική ταινία πρώτης προβολής -<Στους Διαδρόμους / In the Aisles>

In the Aisles

http://www.cinemagazine.gr/nea_eidiseis/arthr…TRAILER