Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 στις 21.00

Antifa Live vol25

Παρουσίαση δίσκων των TNT (Rationalistas-Ορθολογιστές) & Ήρωας.
Θα συμμετέχουν οι: 211 // Rationalistas - Ορθολογιστές // Ζωγράφος. Στα decks o Dj Gzas.

πηγή : http://www.antifalive.gr/2019/01/162-antifa-l…