Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 στις 21.00

Κοπη πιτας για το 2019

πηγή : http://gyzi.espivblogs.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 12 Ιανουάριος 10h