Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στις 23.00

Live Dead Elephant, Autumn Acid, House Anxiety, Samatas