Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στις 20.00

Αυτοοργανωμένο Κοινωνικό Καφενείο

Δευτέρα 14 Γενάρη από τις 20.00

στο Pasamontaña

Ξενοφώντος 84 Κορυδαλλός

πηγή : http://pasamontana.blogspot.com/2019/01/141-8…