Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 στις 22.30

Άνοιγμα Χώρου Βιβλίου

Ο Χώρος Βιβλίου της κατάληψης Ευαγγελισμού είναι ανοιχτός κάθε Παρασκευή από τις 22.30.

https://kitapi.espivblogs.net/2019/01/25/anoi…

πηγή : https://kitapi.espivblogs.net/2019/01/25/anoi…