τι; : συναυλία θεματική : από : souarap

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στις 21.00

Hip Hop Live

Hip Hop Live

Sedatephobia / ΝΤΣ / Jaul

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 21.00

στην Υπόγα Κ94

Περισσότερες πληροφορίες και αφίσα σύντομα

souarap / hip hop συλλογικότητα

πηγή : https://souarap.wordpress.com/
πηγή : email που λάβαμε στις 2 Φεβρουάριος 17h


Hip Hop Live

Sedatephobia / ΝΤΣ / Jaul

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 21.00

στην Υπόγα Κ94, Καλλιδρομίου 94

souarap / hip hop συλλογικότητα

πηγή : https://souarap.wordpress.com/
πηγή : email που λάβαμε στις 18 Φεβρουάριος 12h