Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στις 16.00

6η Συνάντηση κινημάτων "Γη και Ελευθερία"

Η συνέλευση Καβάλας-Σερρών, πρόκειται να φιλοξενήσει την 6η συνάντηση κινημάτων "Γη & Ελευθερία".

Στην συνέλευση αυτή θα γίνουν ενημερώσεις από τις κατά τόπους ομάδες, συλλογικότητες ή ατομικοτητες με τα θέματα που ασχολούνται, ενώ την συνάντηση πιθανόν να παρακολουθήσουν και νέες πόλεις που δεν έχουν ξανα συμμετάσχει σε άλλη συνάντηση.

Πέρα από τα θέματα της συνέλευσης και εφόσον ο χρόνος μας το επιτρέψει, πρόκειται να γίνει ενημέρωση από συντρόφους της συνέλευσης Καβάλας στον τομέα της τροφής, της αλληλέγγυας οικονομίας και τις προβληματικές εφαρμογής αυτής στην πράξη.

υ.γ. σε περίπτωση που κάποια ομάδα ή συλλογικότητα θελήσει να έχει οπτικοακουστικό υλικό θα υπάρχει διαθέσιμος στημένος προτζεκτορας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019, στο Αυτόνομο Στέκι Καβάλας (Φιλίππου 46), στις 16:00.

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1595306/