Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 στις 23.00

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

PARTY CARNIBALE

Αφίσα σύντομα...

πηγή : https://studiofromthedown.squat.gr
πηγή : email που λάβαμε στις 3 Φεβρουάριος 23h