Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στις 22.00

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης ομαδας Stacati

Οικονομική ενίσχυση της θεατρικής ομαδας stacati

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Φεβρουάριος 14h