Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 στις 23.00

Live Disease | Barackca | Dogs 48 | Sordid Dogs

Disease d-beat/raw punk | Barackca hc/punk | Dogs 48 hc/punk | Sordid Dogs black metal/punk

αφίσα σύντομα ..