Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 στις 22.00

Trash Party 80s - 90s

Σάββατο 16/2 μετά τις 22:00
T r a s h P a r t y | 8 0 s - 9 0 s
DJ THANASAKIS

πηγή : https://www.facebook.com/ekxalana/
πηγή : email που λάβαμε στις 6 Φεβρουάριος 03h