Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στις 18.00

Εκδήλωση & τηλεφωνική επικοινωνία με τον απεργό πείνας Σπ.Χριστοδούλου

κινήσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Σ. Χριστοδούλου

συνέλευση αλληλεγγύης - πάτρα

πηγή : https://anatopia.wordpress.com/2019/02/08/κιν…