Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 στις 20.30

Προβολή: Οι Τεμπέληδες της Εύφορης Κοιλάδας

Προβολή ταινίας από την ΟΜΑΔΑ CHAOTIΚ MOVIES

στην Κατάληψη GARE:

Οι Τεμπέληδες της Εύφορης Κοιλάδας, του Νίκου Παναγιωτόπουλου (1978)

Ένας πατέρας και οι τρεις γιοι του αποτραβιούνται σε μια παλιά αρχοντική έπαυλη, που μόλις κληρονόμησαν, μαζί με την υπηρέτριά της. Η οκνηρία, η χαλαρότητα και τέλος ο ύπνος διαβρώνει σταδιακά τα μέλη αυτής της συμβολικά προσδιορισμένης αστικής οικογένειας, εκτός από την υπηρέτρια, μοναδικό θετικό πρόσωπο σ' ένα βασίλειο ζωντανών νεκρών. Η οκνηρία εμποτίζει τον κόσμο των ηρώων μας και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η γυναίκα της ιστορίας εκπροσωπεί μέσα από τις πράξεις της τη θέληση και τη δράση. Μια ταινία έξω από τα καθιερωμένα της εποχής που προκαλεί την αστική τάξη και θυμίζει έντονα τις κορυφαίες δημιουργίες του Λουίς Μπουνιουέλ.

Στο χώρο θα λειτουργεί μπαρ

Film Screening by CHAOTIK MOVIES ar GARE squat:

Idlers of the Fertile Valley, by Nikos Panayotopoulos (1978)

(greek with english subtitles)

A father and his three sons retreat to a suburbian mansion, which they have just inherited, along with their maid. Idleness, slothfulness and finally slumber steadily degenerate all the members of this typical bourgeois family...except for the maid, the single positive person in this kingdom of living dead. Idleness imbues our heroes and, it is noteworthy, that only the female of the story represents will and agency, through her deeds. An extraordinary film for its time, that pokes the bourgeoisies and is intensly reminicsent of Bunuel's top creations.

There will be a bar at the screening.