Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 στις 21.00

Αυτοοργανωμένο Καφενείο

Αυτοοργανωμένο Κοινωνικό Καφενείο

Δευτέρα 11 Φλεβάρη από τις 21.00

στο Pasamontaña

Ξενοφώντος 84 Κορυδαλλός

πηγή : http://pasamontana.blogspot.com/2019/02/112-2…